कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
महान दास लामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत mahandas26@gmail.com ९८४१३३४९७१
उषा अधिकारी प्रशासन अधिकृत छैटौँ योजना शाखा adhikariushanep@gmail.com 9841150277
मनिला चाम्लिङ्ग लेखा अधिकृत ९८५१२४३८४५
ई .बिष्णु चौलागाई सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि er.bishnuchaulagain@gmail.com 9860434419
तेज बहादुर घिसिङ स्वास्थ्य संयोजक ghisingtej1113@gmail.com ९८४१७३६२६१/९८५१३१००८५
सफल दुलाल सूचना अधिकारी/कम्प्युटर अपरेटर safaldulal@gmail.com ९८४९२८७८६८/९८५१३१००९२
शिव कुमार दंगाल अन्तरिक लेखा परिक्षक Account dangal.shiva555@gmail.com ९८५१३१००७३
ई.सरोज लामा प्रा.स प्राविधिक शाखा तथा प्रधानमन्त्री रोजगार शाखा slama6799@gmail.com
सरोज अधिकारी प्राविधिक सहायक शिक्षा sorrows.adk@gmail.com ९८४२७७८४७६
उर्मिला रोका मगर कृषि प्राविधिक कृषि शाखा ume.ur55@gmail.com 9860704215
अनिल तामाङ एम.आइ.एस. अपरेटर राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण इकाई tamanganil198@gmail.com ९८४९८१६७३६
मनमोहन कामी प.स्वा.प्रा पशुपंक्षी सेवा शाखा animalscience971@gmail.com 9865508616
प्रमिला गौतम कम्‍प्युटर सहायक pramilagautam5842@gmail.com ९८४९१५५८४२