सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

०७८/७९ 06/24/2022 - 17:10

बिद्युतिय वोलपत्र सम्बन्धी सूचना।।

७९-८० 04/24/2022 - 14:06

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।।

०७८/७९ 12/22/2021 - 08:12 PDF icon आशयको जेठी १ सूचना.pdf

ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।।

७९-८० 11/26/2021 - 11:28 PDF icon suchana thekka 3 wata.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना (गुम्वटी-वाङ्थली-झ्याङेडाँडा-नाग्रे सडक)

७९-८० 11/08/2021 - 16:30 PDF icon सूचना गुम्बाटी.pdf

आ.व. ०७८/७९ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त (नदिजन्य वालुवा, गिट्टी उत्खनन्) सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सूचना ।

७९-८० 09/08/2021 - 10:49 PDF icon नदिजन्य पदार्थ सूचना ७८-७९.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 06/29/2021 - 11:17 PDF icon Notice.pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना

७७/७८ 06/04/2021 - 15:34 PDF icon File0001.PDF

खानी तथा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र स्वीकृत गरिएको तथा सम्झौता गर्ने बारे ।

७७/७८ 01/15/2021 - 14:18 PDF icon IMG_20210115_0004.pdf

आशयको सूचना ।

७७/७८ 01/07/2021 - 16:09 PDF icon IMG_20210107_0002.pdf

Pages