सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. ०७८/७९ को लागि आन्तरिक आयको ठेक्का बन्दोबस्त (नदिजन्य वालुवा, गिट्टी उत्खनन्) सम्बन्धी बोलपत्र आव्हान सूचना ।

७९-८० 09/08/2021 - 10:49 PDF icon नदिजन्य पदार्थ सूचना ७८-७९.pdf

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।।

७७/७८ 06/29/2021 - 11:17 PDF icon Notice.pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना

७७/७८ 06/04/2021 - 15:34 PDF icon File0001.PDF

खानी तथा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र स्वीकृत गरिएको तथा सम्झौता गर्ने बारे ।

७७/७८ 01/15/2021 - 14:18 PDF icon IMG_20210115_0004.pdf

आशयको सूचना ।

७७/७८ 01/07/2021 - 16:09 PDF icon IMG_20210107_0002.pdf

खानी तथा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी दोस्रो सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 16:03 PDF icon IMG_20210106_0001.pdf

खानी तथा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीका लागि बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 12/22/2020 - 16:02 PDF icon सूचना प्राविधिक शाखा सूचना.pdf, PDF icon Picture IEE Bagar for website.pdf

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)

७७/७८ 11/24/2020 - 10:10 PDF icon IMG_20201124_0001.pdf

INVITATION FOR BIDS

७७/७८ 11/09/2020 - 10:05

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना

७७/७८ 11/05/2020 - 10:21 PDF icon 3. Sealed Quotation Works - palika (edited.pdf

Pages