सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation For Electronic Bids

७६/७७ 03/27/2020 - 16:54 PDF icon ebid m27.pdf

बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 02/14/2020 - 17:58 PDF icon soil notice.pdf

Invitation for Electronic Bids

७६/७७ 01/28/2020 - 15:05 PDF icon ebid notice ward office building.pdf

विक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/07/2020 - 12:54 PDF icon soil notice.pdf

बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 11/14/2019 - 13:48 PDF icon notice s.pdf

सिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/07/2019 - 11:25 PDF icon ebid notice scan.pdf

बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी अमानत बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 02/13/2019 - 13:28 PDF icon बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी अमानत बोलपत्र आव्हानको सूचना.pdf

वोलपत्र (अमानत) स्वीकृत गरिएको बारे

७५/७६ 01/21/2019 - 17:07 PDF icon amanat notice final.pdf

ढुङ्गा, गिट्टी वालुवाको दस्तुर शुल्क उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी (अमानत) वोलपत्र खरिदका लागि म्याद थप गरिएको सूचना

७५/७६ 01/18/2019 - 14:53 PDF icon म्याद थप गरिएको सूचना.pdf

विक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्वन्धि शिलवन्दी (अमानत) बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 01/13/2019 - 17:00 PDF icon काभ्रेनाका वगर देखि खुदुनी वगर.pdf, PDF icon कोइली वगर चौरीदेउराली गाउँपालिका वडा नं. - २.pdf, PDF icon खहरेघाट वगर चौरीदेउराली -८.pdf, PDF icon जखडी वगर(रानीदर) चौ.दे.गा.पा - 8.pdf, PDF icon ट्रिमेनी वेसी वगर चौरीदेउराली - ७.pdf, PDF icon दोमानटार चौ.दे.गा.पा - ७.pdf, PDF icon पचुवार घाट वगर चौरीदेउराली - ८.pdf, PDF icon मुलवेसी वगर देखि वैरेल वगर चौ.दे.गा.पा वडा नं. ३५६७.pdf, PDF icon लामा वगर – अम्वोटे वगर.pdf

Pages