सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना(दोस्रो पटक प्रकाशित)

७७/७८ 11/24/2020 - 10:10 PDF icon IMG_20201124_0001.pdf

INVITATION FOR BIDS

७७/७८ 11/09/2020 - 10:05

शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हान सूचना

७७/७८ 11/05/2020 - 10:21 PDF icon 3. Sealed Quotation Works - palika (edited.pdf

Invitation For Electronic Bids

७६/७७ 03/27/2020 - 16:54 PDF icon ebid m27.pdf

बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 02/14/2020 - 17:58 PDF icon soil notice.pdf

Invitation for Electronic Bids

७६/७७ 01/28/2020 - 15:05 PDF icon ebid notice ward office building.pdf

विक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 01/07/2020 - 12:54 PDF icon soil notice.pdf

बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी वोलपत्र आव्हानको सूचना

७६/७७ 11/14/2019 - 13:48 PDF icon notice s.pdf

सिलवन्दी वोलपत्र आह्वानको सूचना

७५/७६ 04/07/2019 - 11:25 PDF icon ebid notice scan.pdf

बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी अमानत बोलपत्र आव्हानको सूचना

७५/७६ 02/13/2019 - 13:28 PDF icon बिक्रि तथा संकलन शुल्क दस्तुर उठाउने सम्बन्धि शिलवन्दी अमानत बोलपत्र आव्हानको सूचना.pdf

Pages