वडा नं. ७

वडा नं. ७ मादन कुडाँरी

 

सम्पर्क नं.

वडा सचिवः लक्ष्मी बडाल - ९८४१७७४२६८

 

 

अक्षांश(Latitude) ः२७.५२९०N (27.5290N)

                           २७° ३१' ४४"   (27° 31' 44")

 

देशान्तरण(Longitude):८५.८०२९E   (85.8029E)

                                ८५° ४८' १०"   (85° 48' 10")

Population: 
१८९७
Ward Contact Number: 
९८४१२०३२४१