वडा नं. ५

वडा नं. ५ पोखरीचौंंरी

सम्पर्क नं.

वडा सचिवः अनिल राज गिरी - ९८४९४५८८०८

 

 

अक्षांश(Latitude) ः २७.५७७९N (27.5779N)

                           २७° ३४' ४०"   (27° 34' 40")

 

देशान्तरण(Longitude): ८५.८००९E  (85.8009E)

                                  ८५° ४८' ३" (85° 48' 3")

Population: 
३६०३
Ward Contact Number: 
९८४९२६२९५०