वडा नं. ४

वडा नं. ४ धुसेनी

सम्पर्क नं.

वडा सचिवः अनिल अधिकारी - ९८६४४२०३८२

 

अक्षांश(Latitude) ः २७.५९९२N (27.5992N)

                             २७° ३५' ५७"   (27° 35' 57")

 

देशान्तरण(Longitude): ८५.७९७८E (85.7978E)

                                  ८५° ४७' ५२" (85° 47' 52")

 

 

 

Population: 
२०५०
Ward Contact Number: 
९८५१०५००१६