वडा नं. १

वडा नं. १ सानो वाङथली

 

सम्पर्क नं. 

वडा सचिवः रामचन्द्र अधिकारी -९८४१०५७६४७

Population: 
१५०९
Ward Contact Number: 
९८५१०७७४५४