FAQs Complain Problems

चौरीदेउराली गाउँपालिकाको वेवसाइटमा तपाईलाई स्वागत छ, फेसबुक पेज लाइक गर्नको लागि फेसबुकमा chaurideuralimun टाइप गर्नुहोस।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चौंरीदेउराली गाउँपालिका स्थानीय बाल अधिकार समिति गठन तथा संचालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ७९-८० 09/25/2022 - 14:26 PDF icon स्थानीय बाल अधिकारी समिति.pdf
बालबालिका सरंक्षण तथा सम्वर्धन कार्यविधी ७९-८० 09/25/2022 - 13:47 PDF icon बालबालिका सरंक्षण तथा सम्वर्धन कार्यविधि चौरीदेउराली गाउँपालिका.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समाबेशीकरण रणनीति–०७९ ७९-८० 09/11/2022 - 12:44 PDF icon चौंरीदेउराली गाउँपालिका लैससास रणनिति.pdf
चौंरीदेउराली गाउँपालिका संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 06/16/2021 - 14:01 PDF icon संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन final print.pdf
लैंगिक हिंसा निवारण कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, २०७७ ७६/७७ 06/16/2021 - 14:00 PDF icon लैङगिक हि‌सा निवारण कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७७.pdf
बाल समुह गठन तथा सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ ७६/७७ 06/16/2021 - 13:59 PDF icon बाल क्लब गठन निर्देशिका2077.pdf
चौंरीदेउराली गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७८ ७७/७८ 06/16/2021 - 13:58 PDF icon चाौरीदेराली गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७८.pdf
चौंरीदउराली गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 06/16/2021 - 13:56 PDF icon चाौरीदउराली गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८१.pdf
"करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७" ७६/७७ 06/16/2021 - 13:55 PDF icon करारमा शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
सामान ढुवानी गर्ने ट्याक्टर संचालन कार्यविधि, २०७८ ७७/७८ 01/04/2021 - 10:48 PDF icon ट्रयाक्टर संचालन कार्यविधी.pdf

Pages